SALKturbo, Limburgs deelplatform voor de industrie

De Limburgse economie heeft zich knap hersteld na de sluiting van Ford Genk eind 2014. Dat is mede te danken aan SALK, het ‘strategisch actieplan Limburg in het Kwadraat’.

Inmiddels wordt Limburg geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en daarom namen het provinciebestuur en POM Limburg, de provinciale economische ontwikkelingsorganisatie, met sterke inhoudelijke ondersteuning van UHasselt, het initiatief tot SALKturbo. Met als doel een nieuw, toekomstgericht actieplan op te stellen om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen. 

Een van de SALKturbo ambities is de oprichting van een Limburgs deelplatform voor de industrie. Immers, al te veel productiecapaciteit in de maakindustrie die voor Limburg zo belangrijk is, staat stil door evolutie van de markt, apparatuur die niet gebruikt wordt, operatoren die tijdelijk werkloos zijn, machines die afgeschreven zijn en niet meer gebruikt worden… Tegelijkertijd is het moeilijk om te investeren in dure machines en apparatuur, en bijhorende know-how te ontwikkelen om een nieuw product te maken. De weg vinden naar elkaar is moeilijk in het bos van marketing dat tussen bedrijven in staat. De gap die men wil dichten is die tussen ambitieuze Limburgse start-ups en het bestaande Limburgs technologisch industriële weefsel met een weelde aan materieel en competenties. Bij uitbreiding kan het Limburgse deelplatform als voorbeeld dienen voor andere regio’s, en kunnen Limburgse bedrijven hun materieel en competenties valoriseren naar start-ups tot ver buiten de Limburgse grenzen toe. 

Men wil inzetten op het delen van infrastructuur met verschillende actoren, waardoor zoveel mogelijk reële werksituaties kunnen worden ‘nagebootst’. Enerzijds laat dit toe om up-to-date-apparatuur die duur is toch te kunnen aanschaffen. De infrastructuur delen heeft anderzijds ook het voordeel dat er opleidingen kunnen worden voorzien voor werknemers. 

Als leadpartner biedt i.Revitalise dan ook zijn kennis, relaties en ervaringen aan om van dit Limburgs deelplatform een succes te maken. Dit doen we samen met VOKA Limburg, Sirris, VKW Limburg, Vlegel Technology en Thor Park (Genk).

Meer informatie op https://www.salkturbo.be/.