Privé deelplatform opgestart binnen project Circulair Onderhoud

Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het project Circulair Onderhoud zullen, met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.   

Project omschrijving

De transitie van ’bezit’ naar ‘gebruik’ en ‘hergebruik’, en de verantwoordelijkheid voor afval daagt ondernemingen uit om op zoek te gaan naar vernieuwing van hun huidige verdienmodellen, waarin combinaties worden gemaakt van producten en diensten. Door producten verder te integreren met dienstverlening ontstaat naast nieuwe markten ook de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het ontstaan en de gehele levensduur van de door henzelf geproduceerde producten. Deze verantwoordelijkheid leidt tot het herontwerpen van producten en processen en daarmee forse investeringen, maar het heeft door hergebruik van schaarse grondstoffen ook een verdienpotentieel. 

In dit project ligt de vraag voor of het concept van delen van producten ook werkt in de onderhoudsbranche en wel specifiek die voor de proces industrie.

Doelstelling van het project: 

· Een business model voor een deelplatform, welke breed toepasbaar is in de onderhoudsindustrie. 

· De gebruikers zijn onderhoudsverantwoordelijken van bedrijven in de procesindustrie zoals Engie, Nippongases, Oiltanking, Yara, BP, BASF,… 

· Zij kunnen op het deelplatform een overzicht vinden van welke machines en apparatuur beschikbaar is bij de andere bedrijven, alsook een reservatie maken. Het kan enkel het equipment betreffen, of ook bijhorende operator.

Resultaten afgelopen kwartaal

1. De use case van het project werd verder in detail uitgewerkt.

2. Er werd een demo gegeven aan de potentiële toekomstige gebruikers van hoe zo een deelplatform eruit kan zien 

3. Rol van bestaande verhuurfirma’s binnen dit werkpakket werd uitgewerkt 

4. Ontzorging werd concreet gemaakt, als nodige voorwaarde voor delen: verzekering, incentive, stimuleren van aanbod, Capability Engineering, algemene voorwaarden. Er werd beroep gedaan op een verhuurfirma als ervaringsdeskundige en op een LoRaWan technology provider om tracking en tracing te bespreken. 

5. Vraag en aanbod: scope werd afgelijnd, rond de ‘specials’ zoals speciale meetapparatuur, om focus te bewaren en afspraken concreter te kunnen maken 

6. Afspraken werden concreet gemaakt , een eerste verzekeringsvoorstel van Baloise Insurance werd samen overlopen. 

7. Eerste aanbod werd online gebracht op een privé deelplatform van i.Revitalise om te kunnen experimenteren met aanbieden, consulteren, opzoeken 

8. De deelnemers werden uitgebreid met een potentiële verzekeraar en 2 verhuurfirma’s.

Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie