Nieuwe vacature !

Hier wordt het project omschreven: https://circulaironderhoud.eu/ketenvernieuwing-deeleconomie 

Opdracht 

Het werkpakket is in een fase gekomen waarbij enerzijds het deelplatform werd opgezet en anderzijds de voorwaarden voor de toekomstige gebruikers van het deelplatform werden besproken en uitgewerkt. Dit alles werd gedaan in nauwe samenwerking met een beperkte groep van asset owners, voornamelijk met Evonik als projectpartner. Deze initiële opzet van het deelplatform moet nu met zoveel mogelijk asset owners één op één toegelicht worden met als doel zowel de asset owners hiervoor warm te maken als eventuele opmerkingen op te nemen en te verwerken. Dit teneinde de initiële opzet te laten evolueren naar iets waar zoveel mogelijk asset owners overtuigd van worden om mee in te stappen. In deze evolutie zien we alvast het prijsmodel verder evolueren, en de ontzorging zoals het vastleggen van de staat van het gereedschap voor en na het uitlenen met foto’s. Door dergelijke details één op één te bespreken zal het vertrouwen groeien en kunnen de asset owners zorgeloos starten met bijdragen aan een verhoogde circulariteit van de sector. 

Profiel 

Hard skills 

Het gaat om gespecialiseerd gereedschap van onderhoudsateliers in de procesindustrie. Een technische opleiding van minimum het niveau bachelor is sterk aangeraden om de risico’s van uitlenen correct te kunnen inschatten en te begrijpen over welk soort gereedschap het gaat en waar het voor dient. 

Soft skills 

Als business development manager moet je van nature commercieel ingesteld zijn. Je denkt in termen van customer pains en gains, weet wat een sales funnel is en krijgt er energie van om een commerciële relatie op te bouwen. 

Ervaring 

Je hebt ervaring in het benaderen van prospecten, opvolgen van leads tot het sluiten van deals. Een asset owner zover krijgen dat ze zich registreren en gereedschap aanbieden op het platform wordt beschouwd als een deal, alsook een vraag naar gereedschap opnemen en overeenstemmend aanbod opzoeken binnen je netwerk. 

Motivatie 

Je bent gemotiveerd om bij te dragen aan een verhoging van de circulariteit van de industrie. Je krijgt een vaste basisvergoeding maar bent gedreven om die te verhogen met extra’s op basis van je verwezenlijkingen. 

Beschikbaarheid 

Dit is een part-time job , initieel gaat het om 2 dagen per week. I.Revitalise is echter een groeiend bedrijf dus er is zeker potentieel om dit verder uit te breiden op termijn indien gewenst.

Kandidaat stellen

Als er interesse is ontvangen wij graag uw CV en motivatie op stefan.verreyken@irevitalise.eu