Business Model Innovatie in de process industrie: de B2B Deeleconomie

CEO Stefan Verreyken: “Sommige onderhoudappartuur ligt bij vele bedrijven letterlijk onder het stof: Zo zijn er apparaten die slechts 2 à 3 keer per jaar gebruikt worden. Dat heeft een negatieve impact op ROI, en het is ook gewoonweg zonde. De deeleconomie biedt hierin interessante mogelijkheden.”

Eerder deze week deelde onze Founder & CEO Stefan Verreyken zijn expertise tijdens het jaarevent van Interreg Project Circulair Onderhoud van het Kennis en Innovatiecentrum Mainentance en Process Industrie. Zijn key-note ging over de voordelen van “asset-sharing in de process industrie”. Stefan leidde rond dit thema een meerjarig onderzoeksproject om te bepalen hoe deze sector via een digitale marktplaats en deelplatform gespecialiseerd gereedschap, technologie en expertise kan delen tussen onderhoudsverantwoordelijken om zo hun circulariteit en ROI te verhogen en tegelijkertijd ook hun milieu-impact te verlagen. Een tiental bedrijven zoals Evonik, BASF, Arentis and Engie namen ook deel aan dit onderzoeksproject.

De conclusie van het onderzoek toonde aan dat er een “voorzichtige interesse” is in de B2B deeleconomie voor de process industrie. Het digitale platform van I.Revitalise biedt hierbij devolgende meerwaardes voor de sector

  • Het ontzorgen en ontlasten van administratie bij zowel de vraag- als de aanbodzijde,
  • het match-maken van vraag en aanbod,
  • De adviesverlening door capability engineers,
  • De verhoogde toegang tot gespecialiseerd materiaal voor kleinere bedrijven,
  • Een verhoging van de circulariteit en een verlaging van de milieuimpact in de sector.

Uit de ondervraging van de verschillende deelnemende bedrijven was er verder ook enige bezorgdheid: hoewel de voordelen duidelijk zijn, is er ook twijfel rond de risico’s die het uitlenen van dure apparatuur. Een van de ideeën die hierbij geopperd werd is dat in een eerste fase het nuttig kan zijn om van start te gaan met het delen van minder dure capaciteit. Het delen van electromotoren is hierbij een mooi voorbeeld, omdat heel wat bedrijven overtollige electromotoren bezitten  terwijl sommige bedrijven moeilijk aan een nieuwe geraken van wege de dure grondstofprijzen. Belangrijk argument hierbij is ook dat gedeelde stock het verlagen van risico's door downtime kan verlagen. 

Wil je meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op deze home page: https://circulaironderhoud.eu/ketenvernieuwing-deeleconomie/