Verhoog de productiviteit en efficiëntie op een circulaire manier, de deeleconomie in oppervlaktebehandeling

Luchtvaartonderhoud en oppervlaktebehandeling

Het aantal toepassingen qua oppervlaktebehandeling in het onderhoud van luchtvaartmaterieel zoals een vliegtuigmotor is zeer groot: chemisch strippen, mechanisch strippen, shot peening, thermisch spuiten, NDT, X-ray, anodisatie, verven, slijpen,… Daarnaast zijn er belangrijke qualificatie-eisen om een dergelijk proces te implementeren, en wordt het aantal toepassingen waarvoor een onderhoudsbedrijf gekwalificeerd is , bijgehouden in een ‘capability listing’. Deze listing is moeilijk om uit te breiden omdat industrialiseren niet alleen inhoudt dat het mogelijk moet zijn dure middelen aan te kopen, maar je moet bijvoorbeeld ook de operator kunnen trainen en aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast is het ook moeilijk om deze capability listing te behouden, er moet voortdurend aan de kwaliteit gewerkt worden.

De B2B high tech deeleconomie

In een studie van PwC wordt aangegeven dat de deeleconomie in Europa veel potentieel heeft https://press.pwc.com/News-releases/europe-s-five-key-sharing-economy-sectors-could-deliver--570-billion-by-2025 . Tegen 2025 zullen platformen voor 570 miljard € aan transacties faciliteren tussen particulieren , maar waarvan een deel ook tussen bedrijven. De deeleconomie is dan ook niet langer iets dat enkel B2C is, maar ook meer en meer B2B. In onze wereld van oppervlaktebehandeling gaat het om versterken van het industriële weefsel door het opbouwen van een high-tech en duurzame deelgemeenschap. Assets zoals machines en apparatuur maar ook operatoren en know-how kunnen gedeeld worden op één centraal platform en zo zorgen voor meer valorisatie en meer efficiëntie. Het is ook cross-sectoraal een opportuniteit om nieuwe samenwerkingsverbanden te leggen over bestaande sectoren heen. Platformen kunnen daarbij helpen door te ontzorgen bvb op vlak van verzekering, transport, algemene voorwaarden en marketing zodat de KMO in oppervlaktebehandeling zich maximaal op zijn core business kan concentreren.

Probleem – opportuniteit

Het probleem of optimistischer gesteld de opportuniteit is er doordat er enerzijds bedrijven zijn die eigenaar zijn van middelen die onderbezet zijn en anderzijds bedrijven die een nood hebben aan deze middelen maar niet de mogelijkheid hebben om te investeren. Bepaalde eigenaars hebben onderbezette middelen omdat ze al eens een aankoop hebben gedaan die niet voldoende overeenkwam met de behoefte, omdat er een overname is geweest en de strategie aangepast is of omdat er meer concurrentie is gekomen. Daarnaast hebben bepaalde bedrijven een nood aan deze middelen omdat ze willen investeren maar de ROI (return on investment) blijkt te laag, omdat ze een dringende en punctuele nood hebben bvb door een productieprobleem, omdat industrialiseren teveel tijd vraagt en en te moeilijk is, of in het geval van starters omdat ze geen toegang hebben tot de nodige financiële middelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe anodisatielijn wil industrialiseren , dan moeten ze niet alleen voldoende financiële middelen hebben, maar ook de operator en eventueel de engineering trainen, process control verzekeren en werkinstructies uitschrijven, veiligheidsvoorzieningen treffen en onderhoudsprocedures voorzien en organiseren. In het andere voorbeeld van verhoogde concurrentie uit verre landen zoals China in combinatie met een punctuele en dringende nood in West Europa zit de opportuniteit in de tijd die verloren gaat aan transport. Door via een platform snel en efficiënt een lokale oplossing te vinden kan de transporttijd en transportkost uitgespaard worden.

Use cases 

Laten we nu een aantal use cases toelichten die probleem en opportuniteit tastbaar maken.

1. Van traditionele en statische naar meer dynamische co-creatie. Het opstaan van platformen biedt bijkomende en meer dynamische mogelijkeden van co-creatie. Bestaande middelen kunnen succesvol hergebruikt worden doordat digitale platformen toelaten om elkaar te vinden en te delen met elkaar. Voorbeelden zijn 3D Hubs voor 3D printen, Batchforce en Orderfox voor frezen en draaien, i.Revitalise voor allerlei technologieën in maak- en onderhoudsindustrie inclusief R&D, Bullswap voor bouwmachines en Floow2 voor B2B in het algemeen. De aanbieder genereert hierbij een extra inkomstenstroom , en de afnemer heeft eenvoudig toegang tot middelen buiten het eigen netwerk.

2. De evolutie van de maakindustrie: Onderhoudskosten moeten naar beneden nu de product manufacturer (OEM) meer en meer zelf instaat voor het onderhoud door de evolutie naar product as a service waarbij een bedrijf bijvoorbeeld geen vliegtuigmotor meer koopt maar betaalt per vlieguur. Dit zal in vele gevallen de werklast doen toenemen voor de onderhoudsindustrie, waarbij er een punctueel of structureel tekort aan middelen volgt.

3. Punctuele matchmaking : een bedrijf uit het onderhoud in de scheepvaart depaneert een ander bedrijf met een punctuele nood aan positive material identification. Deze test moest binnen de 48 uur uitgevoerd worden, het bedrijf beschikt niet over een PMI Tester , zo’n tester kost snel 30k€ en de ROI bij aankoop zou zeer laag zijn. Via het platform van i.Revitalise heeft het bedrijf snel en moeiteloos een ander bedrijf gevonden op amper 100km van de eigen locatie die wel over zo’n PMI tester beschikken en 48u later was de test uitgevoerd.

4. Rampscenario plan B: een laatste use case is het voorbereiden van een plan B ingeval een belangrijke productiecapaciteit of – toeleverancier zou wegvallen. Platformen bieden de mogelijkheid om een dynamische vorm van een industrieel inventaris op te maken , toegankelijk door alle partijen in de Cloud. Dat laat ook toe om aanspreekpunten te identificeren en te registeren in zo’n platform, en communicatiekanalen klaar te zetten. Op het moment dat er zich dan een rampscenario zou voordoen, is je plan B kant en klaar en kan je snel en efficiënt je productie / toelevering verderzetten. Op dezelfde manier kan je de rendundantie van je eigen toeleranciersnetwerk verhogen.

Business Model Innovation 

Een laatste kanttekening bij de deeleconomie in de oppervlaktebehandeling is de uitdaging die het inhoudt. Om vanuit Europa het potentieel optimaal te benutten en een draaischijf te worden, wereldwijd, voor de B2B deeleconomie zal er een culturele shift nodig zijn in het denken van het traditionele “kopen of de opportuniteit laten varen” naar een moderne vorm van denken “meer samenwerken door bestaande assets te delen en door te huren van elkaar”. Dit gaat om minder denken in termen van concurrentie, en meer in termen van samenwerking. Meer lokale samenwerking en meer lokale productie met een hogere productiviteit als gevolg, gezamenlijk en als regio in West-Europa.