i.Revitalise betrokken bij Vlaams-Nederlandse samenwerking met o.a. Evonik, UGent, Oiltanking, BEMAS en Yara.


Context

Circulair Onderhoud is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het project Circulair Onderhoud zullen, met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.  

Opportuniteit

De procesindustrie is afhankelijk van fossiele grondstoffen en metalen voor de productie middelen (assets). Omdat natuurlijke grondstoffen eindig zijn is het van belang dat er slimmer omgegaan wordt met de grondstoffen die zijn opgeslagen in equipment en procesinstallaties.

Het slimmer om gaan betekent het verlengen van de levensduur van equipement, voorkomen van ongewenste emissies, verlies aan materialen (door verbranding) en het ontwerpen van oneindig hergebruik van equipement. Veel van deze thema's hebben een directe relatie met onderhoud, economische gezien een significante factor. Alleen al in de regio Antwerpen Gent Zeeland Rotterdam wordt 2.000.000.000 euro per jaar uitgeven aan onderhoud in de procesindustrie.

Projectdoelstelling

Binnen de het Interreg Samenwerkingsprogramma is de prioritaire as Duurzame groei (milieu en hulpbronnen) en de specifieke Doelstelling "Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in bedrijven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen" vastgesteld.

De algemene project doelstelling behelst het opzetten van innovatieve praktijkonderzoeken en demonstraties om nieuwe circulaire verdienmodellen te ontwikkelen binnen de onderhoudsbranche van de procesindustrie, dit met financiële steun van de Europese Unie. Deze modellen, met de 3P elementen People, Planet, Profit van Verantwoord Ondernemen, moeten de concrete activiteiten binnen circulair onderhoud stimuleren en daarmee breder circulaire economie aanjagen. Door innovatieve oplossingen met betrekking tot voorkomen van reparaties, efficiënter omgaan met van kapitaalsinvesteringen, onbeperkt hergebruik of duurzaam her-inzetten van productie middelen, wordt de materiaal voetafdruk van de industrie duurzaam gereduceerd en kunnen tegelijkertijd economische voordelen worden behaald.

Waarom grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is

Door de schaalvergroting (Vlaanderen en Zuid Nederland te samen) ontstaat een platform om kennis te delen van circulaire economie ontwikkelingen binnen de industriële onderhoudsbranche in het gehele gebied. Het bewerkstelligt zowel het sneller delen van ervaringen en reeds gemaakte ontwikkelingen en voorkomt dubbeling van inspanningen aan beide zijden van de grens.